• Home
  • Serveis Instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicació

Instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicació (ICT)

Les instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicació (ICT) permeten dotar als edificis de les tecnologies necessàries per a l'accés als serveis de telefonia bàsica, televisió i telecomunicacions per fibra òptica (o cable). Són, a més, la base per a la llar digital.

En l'actualitat, està vigent el Reial decret 346/2011, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicació per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior de les edificacions.

La implantació de les ICT és part de la construcció d'una nova edificació destinada a habitatges. Igual que en altres serveis, s'ha de projectar abans de l'execució de l'obra, en coordinació amb l'arquitectura.

Com a tècnics competents en la matèria, oferim el servei complet des de l'assessorament inicial dels passos a donar, a la redacció del projecte, seguiment i tramitació final.

Com són els processos en instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions?

El procés comença amb la petició de llicència d'obra a l'ajuntament. Es requereix el projecte ict com a part de la documentació inicial. Després de l'execució per part d'un instal·lador homologat, s'obtindrà un certificat administratiu que es lliurarà a l'ajuntament després de sol·licitar la fi d'obra i llicència de primera ocupació.

Si vols que duguem a terme les instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicació, projecte ict, no dubtis a contactar-nos!

Necessites més informació?

No trobes el servei d'oficina tècnica que necessites?