Recàrrega de vehicles elèctrics

A causa de l'època actual d'impulsió del vehicle elèctric, les instal·lacions de punts de recàrrega de vehicles elèctrics (RVE) són un tipus d'instal·lacions de baixa tensió molt demandat en l'actualitat.

En l'actualitat està vigent el Reial decret 842/2002, de 8 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Les instal·lacions RVE, en particular, es regulen en la instrucció tècnica complementària ITC-BT-52.

A l'hora de fer una instal·lació RVE, es poden donar diverses possibilitats. Entre les més habituals:

  • - Punts de recàrrega únic, en aparcament privat.
  • - Punts de recàrrega únic, en aparcament compartit.
  • - Diversos punts de recàrrega, en aparcament compartit.
  • - Diversos punts de recàrrega per a un usuari únic.

Abans d'iniciar la instal·lació, s'ha de valorar la seva complexitat, la potència demandada i la potència disponible en la instal·lació.

En els casos d'instal·lacions en exterior (en tots els casos) o en instal·lacions a l'interior amb una potència que superi els 20 kW, es requereix un projecte tècnic per legalitzar la instal·lació, i nosaltres la fem possible per tu.

Col·laboradors

pinsan-e-lectric-logo

Necessites més informació?

No trobes el servei d'oficina tècnica que necessites?